اسامی برندگان World Brewers Cup 2015

اسامی برندگان World Brewers Cup 2015

اسامی برندگان مسابقات رست قهوه در سال ۲۰۱۵

 

World Brewers Cup 2015 Results

Champion: Odd-Steinar Tollefsen, Norway
۲nd: Konstantinos Iatridis, Greece
۳rd: Benjamin Prager, Switzerland
۴th: Sarah Jean Anderson, USA
۵th: Rob Kerkhoff, The Netherlands
۶th: Ruslan Shulga, Russia

آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک معتبر

دیدگاه‌تان را بنویسید: