دوره های آموزشی کافی شاپ باریستا

دوره های آموزشی کافی شاپ باریستا

دوره های آموزشی کافی شاپ باریستا سال ۱۳۹۵ آبان ماه

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 آموزش دوره کافی شاپ و باریستا به صورت خصوصی

دیدگاه‌تان را بنویسید: