چند نکته برای جذب مشتری بیشتر در کافی شاپ

برخورد اول خوشامد گویی به مشتریان کافی شاپ به گونه ای باید باشد تا کاملا احساس صمیمت و راحتی و اطمینان را نسبت به حضورشان در کافه شما احساس کنند. در زمان سفارش بر اساس سن مشتری و یا جنسیت وی اقدام به پیشنهاد با لحنی مناسب به مشتری نمایید.مثلا در صورت حضور خانمی باردار … بیشتر بخوانیدچند نکته برای جذب مشتری بیشتر در کافی شاپ