اسامی کارآموزان دوره کافی شاپ باریستا ۱۳۹۵

اسامی کارآموزان دوره کافی شاپ باریستا ۱۳۹۵

ردیف نام و نام خانوادگی شماره مدرک نام دوره  زمان دوره
۱ حامد قاسمی m1001 کافی شاپ فروردین
۲ علی زمانی تکتا m1002 کافی شاپ فروردین
۳ علی قدیمی m1003 کافی شاپ فروردین
۴ طناز مینایی m1004 کافی شاپ فروردین
۵ زهرا گوی آبادی m1005 کافی شاپ فروردین
۶ لیلاطهمورثی m1006 کافی شاپ فروردین
۷ سیروان بهمنی m1007 کافی شاپ فروردین
۸ محمد احسان خمسه m1008 کافی شاپ فروردین
۹ فرشاد حلوئیان m1009 کافی شاپ فروردین
۱۰ پروانه الکتریک m1010 کافی شاپ فروردین
۱۱ مریم اویس قرنی m1011 کافی شاپ فروردین
۱۲ محمد فدوی m1012 کافی شاپ فروردین
۱۳ رضا رفائی m1013 کافی شاپ فروردین
۱۴ دربندی m1014 کافی شاپ فروردین
۱۵ حسن زینای m1015 کافی شاپ فروردین
۱۶ زهرا علی مرادی m1016 کافی شاپ فروردین
۱۷ سیده مولود عزیزی m1017 کافی شاپ فروردین
۱۸ فاطمه علی مرادی m1018 کافی شاپ فروردین
۱۹ علیرضا ربیعی m1019 کافی شاپ فروردین
۲۰ آیدا سیاح تنها m1020 کافی شاپ فروردین
۲۱ بهمن فاطمی m1021 کافی شاپ فروردین
۲۲ لیدا آریاطلب m1022 کافی شاپ فروردین
۲۳ سید حیدربادسر m1023 کافی شاپ فروردین
۲۴ فهیمه شهریاری m1024 کافی شاپ فروردین
۲۵ مرتضی گیلان m1025 کافی شاپ فروردین
۲۶ نرگس حاتمی m1026 کافی شاپ فروردین
۲۷ مهدیه نوری m1027 کافی شاپ فروردین
۲۸ فاطمه قارونی m5001 کافی شاپ  (خصوصی) فروردین
۲۹ حمید جهان دوست m5002 کافی شاپ  (خصوصی) فروردین
۳۰ محمداحسان خمسه m5003 کافی شاپ  (خصوصی) فروردین
۳۱ امین قرشی m5004 کافی شاپ  (خصوصی) فروردین
۳۲ حامدنوری m5005 کافی شاپ  (خصوصی) فروردین
۳۳ نویدهندی m1028 کافی شاپ اردیبهشت
۳۴ سعیدملارآبادی m1029 کافی شاپ اردیبهشت
۳۵ امیرحسین توکل m1030 کافی شاپ اردیبهشت
۳۶ الهه ورشوساز m1031 کافی شاپ اردیبهشت
۳۷ زهرا اسدی m1032 کافی شاپ اردیبهشت
۳۸ فرزانه زمانی m1033 کافی شاپ اردیبهشت
۳۹ آرش ایوانی m1034 کافی شاپ اردیبهشت
۴۰ شهناز بهروجی m1035 کافی شاپ اردیبهشت
۴۱ عبدالرضا رضایی m1036 کافی شاپ اردیبهشت
۴۲ مهدی قاسمی m1037 کافی شاپ اردیبهشت
۴۳ لیلا دخیلی m1038 کافی شاپ اردیبهشت
۴۴ ابراهیم صیدی m1039 کافی شاپ اردیبهشت
۴۵ سجاد گلشنی m1040 کافی شاپ اردیبهشت
۴۶ وحید احمد عریلو m1041 کافی شاپ اردیبهشت
۴۷ لیلا جعفر پور m1042 کافی شاپ اردیبهشت
۴۸ سعید دهقان m1043 کافی شاپ اردیبهشت
۴۹ لیدا نقوی m1044 کافی شاپ اردیبهشت
۵۰ زهرا علی مددی m1045 کافی شاپ اردیبهشت
۵۱ حمزه چینی m1046 کافی شاپ اردیبهشت
۵۲ نصیبه شالیکاریان m1047 کافی شاپ اردیبهشت
۵۳ محمد حبیبیان m1048 کافی شاپ اردیبهشت
۵۴ رضا ابراهیمی m1049 کافی شاپ اردیبهشت
۵۵ فرید امینی m5006 کافی شاپ  (خصوصی) اردیبهشت
۵۶ بیتا خواجوی m5007 کافی شاپ  (خصوصی) اردیبهشت
۵۷ امیرحسین توکل m5008 کافی شاپ  (خصوصی) اردیبهشت
۵۸ توماج فتح الهی m5009 کافی شاپ  (خصوصی) اردیبهشت
۵۹ امین نجفی m5010 کافی شاپ  (خصوصی) اردیبهشت
۶۰ سمانه بهروز m1050 کافی شاپ خرداد
۶۱ محمد باقر شاه حسینی m1051 کافی شاپ خرداد
۶۲ میلاد محمدی m1052 کافی شاپ خرداد
۶۳ سحر افراسیاب m1053 کافی شاپ خرداد
۶۴ امیر فوقانی شمیران m1054 کافی شاپ خرداد
۶۵ رضا رمضانی هشجین m1055 کافی شاپ خرداد
۶۶ مهناز فضلی خانی m1056 کافی شاپ خرداد
۶۷ علیرضا محمدی m1057 کافی شاپ خرداد
۶۸ بهنام محمدی m1058 کافی شاپ خرداد
۶۹ شاهین مبینی m1059 کافی شاپ خرداد
۷۰ علیرضا نشاط m1060 کافی شاپ خرداد
۷۱ رضا ثابتی m1061 کافی شاپ خرداد
۷۲ فهیمه صفری m1062 کافی شاپ خرداد
۷۳ عفور ابوبکرزاده m1063 کافی شاپ خرداد
۷۴ لیلا کرامت m1064 کافی شاپ خرداد
۷۵ پرهام معینی پور m1065 کافی شاپ خرداد
۷۶ زهرا کمالی m1066 کافی شاپ خرداد
۷۷ محمد اختیاری m1067 کافی شاپ خرداد
۷۸ محمد حسین عفاری m1068 کافی شاپ خرداد
۷۹ محسن امرائی m1069 کافی شاپ خرداد
۸۰ ابوالفضل غلامپور m1070 کافی شاپ خرداد
۸۱ اصغر وصالی رحمان m1071 کافی شاپ خرداد
۸۲ محسن رجبی m1072 کافی شاپ خرداد
۸۳ احسان ناصر پورکیانی m1073 کافی شاپ خرداد
۸۴ محمد تیموری m1074 کافی شاپ خرداد
۸۵ سید محمد طبائی m1075 کافی شاپ خرداد
۸۶ رضا آزاد m1076 کافی شاپ خرداد
۸۷ الهه صابری امیری m1077 کافی شاپ خرداد
۸۸ امین جهانگیری m1078 کافی شاپ خرداد
۸۹ عادل شفیعا m1079 کافی شاپ خرداد
۹۰ مجید کلبادی نژاد m1080 کافی شاپ خرداد
۹۱ فرح رضایی m1081 کافی شاپ خرداد
۹۲ الیزه پارسا m1082 کافی شاپ خرداد
۹۳ نعیمه غفاری m1083 کافی شاپ خرداد
۹۴ مریم عباسی m1084 کافی شاپ خرداد
۹۵ محمد صادق حسن پور m5011 کافی شاپ  (خصوصی) خرداد
۹۶ مجتبی مینایی m5012 کافی شاپ  (خصوصی) خرداد
۹۷ حامدنوری m5013 کافی شاپ  (خصوصی) خرداد
۹۸ افسون علیزاده m5014 کافی شاپ  (خصوصی) خرداد
۹۹ افسون علیزاده m5015 کافی شاپ  (خصوصی) خرداد
۱۰۰ انسیه پور صالح m5016 کافی شاپ  (خصوصی) خرداد
۱۰۱ محمد نصیری غلامی m5017 کافی شاپ  (خصوصی) خرداد
۱۰۲ جواد اسدی m5018 کافی شاپ  (خصوصی) خرداد
۱۰۳ محمد گلشن m5019 کافی شاپ  (خصوصی) خرداد
۱۰۴ عزیز اندیشه m1085 کافی شاپ تیر
۱۰۵ محمد مهدی ربیعی m1086 کافی شاپ تیر
۱۰۶ سهیل سلیمی m1087 کافی شاپ تیر
۱۰۷ وحید هادوی m1088 کافی شاپ تیر
۱۰۸ رضا عابدینی m1089 کافی شاپ تیر
۱۰۹ فیروز فیروزی m1090 کافی شاپ تیر
۱۱۰ مهران کیانی صلوات m1091 کافی شاپ تیر
۱۱۱ جعفر شهبازی m1092 کافی شاپ تیر
۱۱۲ یاسمن غفاری پور m1093 کافی شاپ تیر
۱۱۳ رامین سدیری ابوالعسنی m1094 کافی شاپ تیر
۱۱۴ بهروز خباز m1095 کافی شاپ تیر
۱۱۵ رامین محرم نیا m1096 کافی شاپ تیر
۱۱۶ الناز یاری m1097 کافی شاپ تیر
۱۱۷ سید صهیب فیضی m1098 کافی شاپ تیر
۱۱۸ سجاد میرزا ابراهیمی m5020 کافی شاپ  (خصوصی) تیر
۱۱۹ سید محمدرضا حسینی m5021 کافی شاپ  (خصوصی) تیر
۱۲۰ بهزاد طلب زاده طرنجی m5022 کافی شاپ  (خصوصی) تیر
۱۲۱ بهزاد طلب زاده طرنجی m5023 کافی شاپ  (خصوصی) تیر
۱۲۲ نیما یوسفی m5024 کافی شاپ  (خصوصی) تیر
۱۲۳ نیما یوسفی m5025 کافی شاپ  (خصوصی) تیر
۱۲۴ ایمان چگینی m5026 کافی شاپ  (خصوصی) تیر
۱۲۵ محمد سهرابی m5027 کافی شاپ  (خصوصی) تیر
۱۲۶ سامان مهجوبی نیا m5028 کافی شاپ  (خصوصی) تیر
۱۲۷ نازنین بنی دوست m1107 کافی شاپ مرداد
۱۲۸ فاطمه شیخ مطهرواحد m1108 کافی شاپ مرداد
۱۲۹ راد ایزدی m1109 کافی شاپ مرداد
۱۳۰ رویا خراسانی m1110 کافی شاپ مرداد
۱۳۱ مژگان برنجی m1111 کافی شاپ مرداد
۱۳۲ مهدی عندلیب m1112 کافی شاپ مرداد
۱۳۳ نیما نادری m1113 کافی شاپ مرداد
۱۳۴ فریبا غیاث آبادی m1114 کافی شاپ مرداد
۱۳۵ کتایون جهانگیری m1115 کافی شاپ مرداد
۱۳۶ کوروش ابراهیم پور m1116 کافی شاپ مرداد
۱۳۷ کیانوش قنبرزاده m1117 کافی شاپ مرداد
۱۳۸ مازیار رمضانی m1118 کافی شاپ مرداد
۱۳۹ پرستو کریمی m1119 کافی شاپ مرداد
۱۴۰ سیده هایده مقدم m1120 کافی شاپ مرداد
۱۴۱ طوبی بهشتی m1121 کافی شاپ مرداد
۱۴۲ حامد توتوکار m1122 کافی شاپ مرداد
۱۴۳ کامران کاظمی m1123 کافی شاپ مرداد
۱۴۴ امین اسلامی m1124 کافی شاپ مرداد
۱۴۵ امین رمضانی m1125 کافی شاپ مرداد
۱۴۶ علی اکبری m1126 کافی شاپ مرداد
۱۴۷ محمد خادم حسینیه m1127 کافی شاپ مرداد
۱۴۸ الیرابت کامل جهرمی m1128 کافی شاپ مرداد
۱۴۹ مرسده مومنی m1129 کافی شاپ مرداد
۱۵۰ سید امیر حسین حسینی m1130 کافی شاپ مرداد
۱۵۱ بنیامین حق یاران m1131 کافی شاپ مرداد
۱۵۲ مدوید هاکوپیان m1132 کافی شاپ مرداد
۱۵۳ شاهین دادرس m1133 کافی شاپ مرداد
۱۵۴ فرهاد بقالپور m1134 کافی شاپ مرداد
۱۵۵ محمد آجل لو m1135 کافی شاپ مرداد
۱۵۶ پوریا همتی منش m1136 کافی شاپ مرداد
۱۵۷ زهرا کاظم زاده m5029 کافی شاپ  (خصوصی) مرداد
۱۵۸ ایمان مولایی m5030 کافی شاپ  (خصوصی) مرداد
۱۵۹ پوریا حسن زاده m5031 کافی شاپ  (خصوصی) مرداد
۱۶۰ نیما صداقت کیش m5032 کافی شاپ  (خصوصی) مرداد
۱۶۱ محمد رضا عبدالیان m5033 کافی شاپ  (خصوصی) مرداد
۱۶۲ کورش پاک سرشت m5034 کافی شاپ  (خصوصی) مرداد
۱۶۳ رامین افشاری m5035 کافی شاپ  (خصوصی) مرداد
۱۶۴ سید وحید عطایی m5036 کافی شاپ  (خصوصی) مرداد
۱۶۵ امیر کشفی m5037 کافی شاپ  (خصوصی) مرداد
۱۶۶ آرمان فقیهی m5038 کافی شاپ  (خصوصی) مرداد
۱۶۷ حمید رضا خلیلی پناه m5039 کافی شاپ  (خصوصی) مرداد
۱۶۸ معین نقیب m5040 کافی شاپ  (خصوصی) مرداد
۱۶۹ نیما محمد تقی زاده زرندی m5041 کافی شاپ  (خصوصی) مرداد
۱۷۰ محمد جودکی m5042 کافی شاپ  (خصوصی) مرداد
۱۷۱ زینب بابایی m5043 کافی شاپ  (خصوصی) مرداد
۱۷۲ محمد جودکی لته m5044 کافی شاپ  (خصوصی) مرداد
۱۷۳ امیر رمضانی m5045 کافی شاپ  (خصوصی) مرداد
۱۷۴ عماد خیاطی m1137 کافی شاپ شهریور
۱۷۵ مهسا اناری m1138 کافی شاپ شهریور
۱۷۶ آبتین امیری m1139 کافی شاپ شهریور
۱۷۷ نصرت لشکری m1140 کافی شاپ شهریور
۱۷۸ مسعود بادل m1141 کافی شاپ شهریور
۱۷۹ پیام عبادی m1142 کافی شاپ شهریور
۱۸۰ محمد افتخاری m1143 کافی شاپ شهریور
۱۸۱ الدا ضرابی m1144 کافی شاپ شهریور
۱۸۲ علی رضا عزیز آبادی m1145 کافی شاپ شهریور
۱۸۳ محمد رضا محدث m1146 کافی شاپ شهریور
۱۸۴ محمد علی صفایی تهرانی m1147 کافی شاپ شهریور
۱۸۵ سینا m1148 کافی شاپ شهریور
۱۸۶ مریم یهلویی m1149 کافی شاپ شهریور
۱۸۷ محمد حسین مشرقی m1150 کافی شاپ شهریور
۱۸۸ شیرزاد پیروزیارن m1151 کافی شاپ شهریور
۱۸۹ گیتی عباس آبادی m1152 کافی شاپ شهریور
۱۹۰ علی اسکندری m1153 کافی شاپ شهریور
۱۹۱ فرانه نایبی m1154 کافی شاپ شهریور
۱۹۲ آرش فراهانی m1155 کافی شاپ شهریور
۱۹۳ سارا صفارپور m1156 کافی شاپ شهریور
۱۹۴ فاطمه پاک نژاد m1157 کافی شاپ شهریور
۱۹۵ نیما تبریزی m1158 کافی شاپ شهریور
۱۹۶ علی زینالی m1159 کافی شاپ شهریور
۱۹۷ محمد رضا اقبالی m1160 کافی شاپ شهریور
۱۹۸ لیلا میثا قی m5046 کافی شاپ  (خصوصی) شهریور
۱۹۹ سعید سهیلی m5047 کافی شاپ  (خصوصی) شهریور
۲۰۰ مینو مطلق m5048 کافی شاپ  (خصوصی) شهریور
۲۰۱ محترم نوری نژاد m5049 کافی شاپ  (خصوصی) شهریور
۲۰۲ کامران بحرکاظمی m5050 کافی شاپ  (خصوصی) شهریور
۲۰۳ علی سلمانی نژاد m5051 کافی شاپ  (خصوصی) شهریور
۲۰۴ کامبیز ضیغمی m5052 کافی شاپ  (خصوصی) شهریور
۲۰۵ مسلم طهماسبی m5053 کافی شاپ  (خصوصی) شهریور
۲۰۶ امیر رضا رنجبررادی m5054 کافی شاپ  (خصوصی) شهریور
۲۰۷ کاوه روحانی m5055 کافی شاپ  (خصوصی) شهریور
۲۰۸ کیوان دبیری راد m5056 کافی شاپ  (خصوصی) شهریور
۲۰۹ مهدی میرزایی m5057 کافی شاپ  (خصوصی) شهریور
۲۱۰ کاملیا عظیمی m5058 کافی شاپ  (خصوصی) شهریور
۲۱۱ سعید جمشیدی m1161 کافی شاپ مهر
۲۱۲ محمد نقی راده m1162 کافی شاپ مهر
۲۱۳ محمد مهدی عشقی m1163 کافی شاپ مهر
۲۱۴ رامش صادقی m1164 کافی شاپ مهر
۲۱۵ سجاد پایا m1165 کافی شاپ مهر
۲۱۶ پوریا علیپور m1166 کافی شاپ مهر
۲۱۷ شیوا مقدس m1167 کافی شاپ مهر
۲۱۸ علیرضا آدینه لو m1168 کافی شاپ مهر
۲۱۹ کیانوش اینانلو m1169 کافی شاپ مهر
۲۲۰ لیلا طاهری m1170 کافی شاپ مهر
۲۲۱ فاطمه تهرانی m1171 کافی شاپ مهر
۲۲۲ حمیدرضا رجبی m1172 کافی شاپ مهر
۲۲۳ اصغر جعفری جوزانی m1173 کافی شاپ مهر
۲۲۴ اصغر جعفری جوزانی m1174 کافی شاپ مهر
۲۲۵ مهدی خدفی نژاد m1175 کافی شاپ مهر
۲۲۶ سجاد حبیبی m1176 کافی شاپ مهر
۲۲۷ علی عرب m1177 کافی شاپ مهر
۲۲۸ مینا بابایی m1178 کافی شاپ مهر
۲۲۹ فریدون جهان تیغی m1179 کافی شاپ مهر
۲۳۰ شروین ضیای m1180 کافی شاپ مهر
۲۳۱ غلام رضا دهقانی m1181 کافی شاپ مهر
۲۳۲ لادن انصاری مهر m1182 کافی شاپ مهر
۲۳۳ حسین رستمی m1183 کافی شاپ مهر
۲۳۴ حسین رستمی m1184 کافی شاپ مهر
۲۳۵ حسین رستمی m1185 کافی شاپ مهر
۲۳۶ حسین رستمی m1186 کافی شاپ مهر
۲۳۷ احمد امین پور m1187 کافی شاپ مهر
۲۳۸ اسماعیل امیری m5059 کافی شاپ  (خصوصی) مهر
۲۳۹ ساریه مصطفی کیاسری m5060 کافی شاپ  (خصوصی) مهر
۲۴۰ محمد بیت سیاح m5061 کافی شاپ  (خصوصی) مهر
۲۴۱ علی سلطان آبادی m5062 کافی شاپ  (خصوصی) مهر
۲۴۲ رضا غفاری m5063 کافی شاپ  (خصوصی) مهر
۲۴۳ مجتبی محمدپور m5064 کافی شاپ  (خصوصی) مهر
۲۴۴ پوریا کاظمی m5065 کافی شاپ  (خصوصی) مهر
۲۴۵ معصومه افشار m1189 کافی شاپ آبان
۲۴۶ زینب سادات امینی m1190 کافی شاپ آبان
۲۴۷ پروانه لکنرانی m1191 کافی شاپ آبان
۲۴۸ امیر عباس شعبانی m1192 کافی شاپ آبان
۲۴۹ امید سید شریعت m1193 کافی شاپ آبان
۲۵۰ شهاب امجدی m1194 کافی شاپ آبان
۲۵۱ آقای نیک بیان m1195 کافی شاپ آبان
۲۵۲ سیامک نیک بیان m1196 کافی شاپ آبان
۲۵۳ مهدیه کردانی m1197 کافی شاپ آبان
۲۵۴ حامد اولیائی m1198 کافی شاپ آبان
۲۵۵ امیر خصاری m1199 کافی شاپ آبان
۲۵۶ فریده البرزی m1200 کافی شاپ آبان
۲۵۷ محمدالبرزی m1201 کافی شاپ آبان
۲۵۸ محراب شجاعی m1202 کافی شاپ آبان
۲۵۹ علیرضا ملایری m1203 کافی شاپ آبان
۲۶۰ میترا میری m1204 کافی شاپ آبان
۲۶۱ نازنین نایب ولی m1205 کافی شاپ آبان
۲۶۲ علی کیوانی زاده m1206 کافی شاپ آبان
۲۶۳ ژاله طیبی m1207 کافی شاپ آبان
۲۶۴ سهیلا روحی فرد m1208 کافی شاپ آبان
۲۶۵ رحیم الفانی فال m1209 کافی شاپ آبان
۲۶۶ فرهاد زندی m1210 کافی شاپ آبان
۲۶۷ فرهاد زندی m1211 کافی شاپ آبان
۲۶۸ محمد اقایی هشجین m1212 کافی شاپ آبان
۲۶۹ بابک طیبی ثانی m1213 کافی شاپ آبان
۲۷۰ بابک طیبی ثانی m1214 کافی شاپ آبان
۲۷۱ صبا هاشمی m1215 کافی شاپ آبان
۲۷۲ علی آذردخت محمود آبادی m1216 کافی شاپ آبان
۲۷۳ فرید بندی نصرت آباد m1217 کافی شاپ آبان
۲۷۴ جمال محمد بیگلو m1218 کافی شاپ آبان
۲۷۵ احمد جوادی نجار m5066 کافی شاپ  (خصوصی) آبان
۲۷۶ معین نقیب m5067 کافی شاپ  (خصوصی) آبان
۲۷۷ مژگان پروانه m5068 کافی شاپ  (خصوصی) آبان
۲۷۸ سیمین کفاش زبردست m5069 کافی شاپ  (خصوصی) آبان
۲۷۹ رضا عفوری m1219 کافی شاپ آذر
۲۸۰ الهه کاویانی m1220 کافی شاپ آذر
۲۸۱ امیرحسین جلالی m1221 کافی شاپ آذر
۲۸۲ امیر حسام خیابانی m1222 کافی شاپ آذر
۲۸۳ امیر محمد نظری m1223 کافی شاپ آذر
۲۸۴ معصومه آل نجف m1224 کافی شاپ آذر
۲۸۵ محمد امین بذر افشان m1225 کافی شاپ آذر
۲۸۶ عباس احمدی m1226 کافی شاپ آذر
۲۸۷ غزاله بیدکی اسکویی m1227 کافی شاپ آذر
۲۸۸ هدی ورعی m5070 کافی شاپ  (خصوصی) آذر
۲۸۹ محمدپرهیزکاریان m5071 کافی شاپ  (خصوصی) آذر
۲۹۰ رضا عیوضخانی m5072 کافی شاپ  (خصوصی) آذر
۲۹۱ ماهان مایلی m5073 کافی شاپ  (خصوصی) آذر
۲۹۲ مصطفی بیگ محمدی m1228 کافی شاپ دی
۲۹۳ گلچهره میرزایی m1229 کافی شاپ دی
۲۹۴ ریحانه آذر بهرام m1230 کافی شاپ دی
۲۹۵ غلام رضا زنده دل m1231 کافی شاپ دی
۲۹۶ نیوشا حسینی m1232 کافی شاپ دی
۲۹۷ سعیده محمودی m1233 کافی شاپ دی
۲۹۸ محمد رضا نور آذر m1234 کافی شاپ دی
۲۹۹ فهیمه محمد حسنی جور m1235 کافی شاپ دی
۳۰۰ مهدی اکبری ابراهیمی m1236 کافی شاپ دی
۳۰۱ علی صالحی m1237 کافی شاپ دی
۳۰۲ صدف عاسبی m1238 کافی شاپ دی
۳۰۳ وحید نظری m1239 کافی شاپ دی
۳۰۴ سمیه بوزگوی اهر نجانی m1240 کافی شاپ دی
۳۰۵ آزاده مقدم m1241 کافی شاپ دی
۳۰۶ الهه طاهر کوهستانی m1242 کافی شاپ دی
۳۰۷ مهدی شفیع زاده m1243 کافی شاپ دی
۳۰۸ مهدی شفیع زاده m1244 کافی شاپ دی
۳۰۹ راهله هرندی زاده m1245 کافی شاپ دی
۳۱۰ فروغ نجاتی m1246 کافی شاپ دی
۳۱۱ سعید کریم نژاد m1247 کافی شاپ دی
۳۱۲ مهدی قوجا m1248 کافی شاپ دی
۳۱۳ محسن حاجی آخوندی m1249 کافی شاپ دی
۳۱۴ ایمان محمد علی پور m5074 کافی شاپ  (خصوصی) دی
۳۱۵ ناکیسا سعادت m5075 کافی شاپ  (خصوصی) دی
۳۱۶ فرهاد هلالی m5076 کافی شاپ  (خصوصی) دی
۳۱۷ فربد بندی نصری آبادی m5077 کافی شاپ  (خصوصی) دی
۳۱۸  جواد اسکندری m5078 کافی شاپ  (خصوصی) دی
۳۱۹ امید نور نژاد m5079 کافی شاپ  (خصوصی) دی
۳۲۰ لیلا جعفر پور m1250 کافی شاپ بهمن
۳۲۱ محسن حاجی خانی m1251 کافی شاپ بهمن
۳۲۲ بابک زاهدی m1252 کافی شاپ بهمن
۳۲۳ کوروش مهرور m1253 کافی شاپ بهمن
۳۲۴ مریم باروقی m1254 کافی شاپ بهمن
۳۲۵ سهیل صدیق m1255 کافی شاپ بهمن
۳۲۶ گویا جلالی m1256 کافی شاپ بهمن
۳۲۷ محمد عماد شعبانی m1257 کافی شاپ بهمن
۳۲۸ گرشا رخشانی m1258 کافی شاپ بهمن
۳۲۹ آیسان برادر گوهری m1259 کافی شاپ بهمن
۳۳۰ رضا اربابی m1260 کافی شاپ بهمن
۳۳۱ سعید کریم نژاد m1261 کافی شاپ بهمن
۳۳۲ آیسان برادر گوهری m1262 کافی شاپ بهمن
۳۳۳ گرشا رخشانی m1263 کافی شاپ بهمن
۳۳۴ محمد عماد شعبانی m1264 کافی شاپ بهمن
۳۳۵ سهیل صدیق m1265 کافی شاپ بهمن
۳۳۶ الهه حسن وند m5080 کافی شاپ  (خصوصی) بهمن
۳۳۷ الهه حسن وند m5081 کافی شاپ  (خصوصی) بهمن
۳۳۸ امین رسولی m5082 کافی شاپ  (خصوصی) بهمن
۳۳۹ محسن قائمی m5083 کافی شاپ  (خصوصی) بهمن
۳۴۰ مهناز مریوانی m5084 کافی شاپ  (خصوصی) بهمن
۳۴۱ پویا خوشخو m5085 کافی شاپ  (خصوصی) بهمن
۳۴۲ فاطمه رستمی m5086 کافی شاپ  (خصوصی) بهمن
۳۴۳ امیر بهرامی m5087 کافی شاپ  (خصوصی) بهمن
۳۴۴ احسان ابریشمی m5088 کافی شاپ  (خصوصی) بهمن
۳۴۵ علیرضا رجبی m5089 کافی شاپ  (خصوصی) بهمن
۳۴۶ سهیل آرایش آرانی m5090 کافی شاپ  (خصوصی) بهمن
۳۴۷ پانته آ نقوی  انارکی m5091 کافی شاپ  (خصوصی) بهمن
۳۴۸ الیار عاصمی زاده m5092 کافی شاپ  (خصوصی) بهمن
۳۴۹ صبح گل نادری m5093 کافی شاپ  (خصوصی) بهمن
۳۵۰ بهاره نیکبخت عالی m5094 کافی شاپ  (خصوصی) بهمن
۳۵۱ بابک زاهدی m5095 کافی شاپ  (خصوصی) بهمن
۳۵۲ فاضل ابو فتیله نژاد m5096 کافی شاپ  (خصوصی) بهمن
۳۵۳ محمد علی خرموج m5097 کافی شاپ  (خصوصی) بهمن
۳۵۴ رضا رضایی m5098 کافی شاپ  (خصوصی) بهمن
۳۵۵ بهزاد غنمی جابر m5099 کافی شاپ  (خصوصی) بهمن